CONTACT

Afvaltransport

Bij Van Dievel Transport zijn we de ideale partner voor afvalverwerkingsbedrijven. Met ons uitgebreide wagenpark bieden we een antwoord op elke transportvraag tot recyclage-afval toe.

Bron van Afval

Afval kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder bedrijven, industrieën, bouwplaatsen en instellingen. Het kan variëren van recyclage en sorteringsafval tot gevaarlijk industrieel afval.

Soorten Afval

Afval kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals organisch afval, papier en karton, plastic, glas, metaal, gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval, enzovoort. Elk type afval vereist vaak een specifieke behandeling en verwerking.

Verzameling

Afval wordt verzameld op de plaats van productie of op speciaal daarvoor bestemde verzamellocaties, afvalstations of stortplaatsen. Afval kan worden gescheiden op basis van het type om recycling te vergemakkelijken.

Transportmiddelen

Afval wordt vervolgens vervoerd naar faciliteiten voor behandeling, verwerking of verwijdering. Verschillende transportmiddelen worden gebruikt, waaronder vrachtwagens, afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het afval, evenals de afstand tot de bestemming.

Veiligheidsmaatregelen

Bij het transport van afval worden specifieke veiligheidsmaatregelen genomen om mogelijke risico's te minimaliseren, zoals lekkage, vervuiling, geurhinder en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit kan het gebruik van beschermende uitrusting voor werknemers en naleving van voorschriften en wetgeving omvatten.

Regelgeving

Afvaltransport is onderhevig aan strikte regelgeving en voorschriften op nationaal en internationaal niveau om de milieueffecten te beheersen en de volksgezondheid te beschermen. Transporteurs moeten voldoen aan voorschriften met betrekking tot de behandeling, etikettering, vervoer en verwijdering van afvalstoffen.

Milieuvriendelijkheid

Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het verminderen van de milieu-impact van afvaltransport door het bevorderen van recycling, hergebruik en duurzame afvalverwerkingstechnologieën. Efficiënt transport en verwerking dragen bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Al met al speelt afvaltransport een cruciale rol in het beheer van afvalstoffen en het bevorderen van een duurzame samenleving door middel van efficiënte behandeling, verwerking en verwijdering van afval.

Vertrouw op Van Dievel voor uw Afval Transport

Kies voor Van Dievel Transport voor snel en betrouwbaar Afval vervoer.Neem vandaag nog contact met ons op om uw transportbehoeften te bespreken en een oplossing op maat te vinden. Wij kunnen via ons TMS-systeem, API’s of EDI’s connectie aanbieden naar het systeem van de klant.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?