Author Archive for: victor

Super Transporteur

Tijdens de Transport & Logistics Awards 2012 is Van Dievel verkozen tot Super Transporteur van het Jaar 1993-2012. De verkiezing bekroonde de 20ste verjaardag van dit evenement en groepeerde alle transportbedrijven die vroeger al werden verkozen tot Transporteur van het Jaar. (Van Dievel werd Transporteur van het jaar in...

Lees verder

FOD Mobiliteit en Vervoer

Onze Transport Academie is door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer erkend sinds 2009 erkend voor de opleidingsmodules “Eco-proactief rijden”, “correct gebruik van tachograaf, rij- en rusttijden en het doordacht beveiligen van de lading” en “Preventie van verkeers- en arbeidsongevallen”. Deze drie modules gelden elk voor 7 uren van...

Lees verder

KM0-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor...

Lees verder

Milieucharter

Gecertifieerd met het Milieucharter voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Van Dievel Transport voerde met succes deze actiepunten uit: Duurzame mobiliteit (eco-driving, optimalisatie van het logistieke netwerk, vergroenen wagenpark), verminderen van hulpstoffen en verbeteren van de externe milieucommunicatie.

Lees verder

Green Care Transport

Het Green Care Transport (GCT) programma gaat uit van CO2-neutraal transport, gebaseerd op het vermijden, reduceren en neutraliseren van CO2-uitstoot. De centrale doelstelling van het Green Care Transport programma kan het best worden omschreven als het significant terugdringen van het gebruikte aantal liters brandstof in de transportketen: op basis...

Lees verder

Lean & Green

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Lees verder

ISO 9001:2015

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te...

Lees verder

©2021, Vervoer Van Dievel nv

Deze website maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op.

Log in with your credentials

Forgot your details?