Interactief

Van Dievel Intranet

Personeelsleden en partners kunnen langs deze weg extra informatie en personeelsnieuws raadplegen.Paswoord vergeten?
Wat is vakbekwaamheid?

De regeling rond vakbekwaamheid vloeit voort uit de Europese richtlijn 2003/59/EG. Die bepaalt dat wie aan de slag wil als professioneel vrachtwagen-, autocar- of autobusbestuurder naast het gewone rijbewijs C, C1, D of D1, ook een extra opleiding moet volgen. Die opleiding valt uiteen in twee luiken: een deel basiskwalificatie en een deel nascholing of permanente vorming.

De basiskwalificatie is enkel verplicht voor nieuwe bestuurders. De regeling ging van start op 9 september 2008 voor het rijbewijs D (en D1) en op 9 september 2009 voor de rijbewijs C (en C1). Wie voor die data zijn rijbewijs behaalde, is vrijgesteld van de basiskwalificatie. Andere vrijstellingen voorziet de richtlijn 2003/59/EG voor een aantal specifieke chauffeurs die meteen ook zijn vrijgesteld van de nascholing.

Wanneer je slaagt voor de examens vakbekwaamheid, ontvang je een getuigschrift waarmee je naar het gemeentehuis moet gaan om daar een stempel Code 95 op je rijbewijs te laten zetten. Die Code 95 is het bewijs van je vakbekwaamheid en is 5 jaar geldig.
Behaalde je je truck- of busrijbewijs voor de eerder genoemde data, dan kun je best ook een Code 95 op je rijbewijs laten zetten om mogelijke problemen in het buitenland te vermijden. Die Code 95 vervalt exact 7 jaar na het in voege treden van de richtlijn voor hun rijbewijscategorie: 10 september 2015 voor groep D en 10 september 2016 voor groep C.

Het principe van nascholing is voor alle vrachtwagen-, autobus- en autocarbestuurders hetzelfde. Voor het verstrijken van je vakbekwaamheid, moet je 35 uur nascholing volgen om je vakbekwaamheid met 5 jaar te verlengen. De cursussen worden gegeven in blokken van 7 uur die telkens 7 opleidingspunten opleveren. Volg je elk jaar 1 dag opleiding, dan heb je na 5 jaar precies genoeg punten (5 x 7 = 35) om je vakbekwaamheid te verlengen.

Hoeveel tijd heb ik om nascholing te volgen?

Je behaalde je rijbewijs C voor 9 september 2009 en hebt dus geen examens voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid afgelegd. Dan moet je uiterlijk voor 9 september 2016 35 uren nascholing volgen bij een erkend opleidingsinstituut.

Je behaalde je rijbewijs C op 9 september 2009 of later en hebt examens afgelegd voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Op je rijbewijs vind je een stempel Code 95 met daarachter de geldigheidsdatum van je vakbekwaamheid. Voor die datum verstreken is, moet je 35 uren nascholing volgen bij een erkend opleidingsinstituut.

Welke opleidingen moet ik volgen?

De richtlijn beschrijft precies welke onderwerpen in de nascholing aan bod mogen komen. Het gaat onder meer om:

 • rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf
 • ladingzekering
 • ecodriving
 • defensief rijden
 • transportdocumenten
 • gedrag na ongevallen
 • gedrag tegenover passagiers
 • gezondheid en ergonomie
 • autotechniek
 • economische klimaat van het wegvervoer
 • Sinds kort mag je in het kader van de nascholing ook een opfriscursus wegcode volgen.

Enkel erkende opleidingen bij erkende opleidingscentra tellen mee. Let daar dus goed op als je je inschrijft. Hoe nuttig of interessant een niet-erkende opleiding ook kan zijn, voor je vakbekwaamheidspunten telt ze niet mee.

Het volstaat dat je deelneemt aan de cursus. De meeste cursussen bevatten oefeningen en toetsen om te zien of je de stof goed begrepen hebt, maar je resultaten hebben geen invloed op het al dan niet verlengen van je vakbekwaamheid.

Hoeveel kost een opleiding en wie betaalt ze?

De kostprijs van een dag nascholing kan zeer sterk variëren. Vooral het aantal deelnemers per sessie speelt een belangrijke rol. Het is logisch dat een cursus ecodriving waarbij één instructeur maximaal 2 of 3 chauffeurs kan begeleiden, duurder uitvalt dan een cursus rij- en rusttijden waaraan 15 chauffeurs kunnen deelnemen.

De richtlijn zegt niet of de werkgever dan wel de werknemer de opleiding moet betalen, maar de meeste bedrijven nemen de kost voor hun rekening. Ze kunnen daarbij een beroep doen op verschillende subsidiemaatregelen van de overheid en vakverenigingen (onder meer KMO-portefeuille en betaald educatief verlof).

Kan ik gebruik maken van de KMO-portefeuille?

Een vereenvoudigde kmo-portefeuille: wat betekent het voor u?
Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.

Bron: www.agentschapondernemen.be

De nieuwe kmo-portefeuille, dat is nog meer drempels tot verdere professionalisering van kmo’s wegnemen. We zetten de wijzigingen voor u alvast even op een rijtje:

Alle types advies onder 1 paraplu
Advies is advies. De vroegere pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen vallen weg. U kiest zelf voor welk type professionalising u de kmo-portefeuille gebruikt. En voor specifieke groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) is er binnenkort de kmo groeisubsidie.

De kmo kiest zelf waarvoor hij subsidies inzet
De verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest volledig vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt, voor advies en/of opleiding.

De jaarlijkse totaalsubsidie stijgt
We verhogen het totale subsidiebedrag. Waar men vroeger maximum 2.500 euro subsidie kreeg voor opleiding en 2.500 euro voor advies, trekken we de totaalsubsidie op voor beide samen tot 10.000 euro voor kleine en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.

Een eenvoudig steunpercentage: 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen
We maken een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren. Daarbij vervalt bovendien het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro dat dienstverleners mogen aanrekenen.

Opleiding - Advies
Kleine ondernemingen steun 40 % - maximum 10.000 euro
Middelgrote ondernemingen steun 30 % - maximum 15.000 euro

Een vernieuwde online applicatie & een eenvoudiger proces
We kiezen voor een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies.  De tool zelf krijgt een nieuw jasje.

Van Dievel is erkend als dienstverlener tot 5 februari 2021 onder het nummer DV.O202085

Meer vragen, bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Download ons certificaat!


Kom ik in aanmerking voor betaald educatief verlof?

De opleidingen in de Van Dievel Transport academie zijn erkend om gebruik te kunnen maken van het betaald educatief verlof. Werknemers kunnen op die manier de opleiding volgen met behoud van loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.
Meer informatie over betaald educatief verlof vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Werkgevers kunnen het aanvraagformulier voor financiële tussenkomst bedrijfsopleiding downloaden op de website van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Ik heb 35 uren nascholing gevolgd. Wat nu?

Na elke erkende opleiding die je volgt, geeft het opleidingscentrum je studiepunten door aan een databank, het Centraal Bestand Rijbewijzen. Zodra je een 35 uren nascholing hebt gevolgd, kun je naar de dienst rijbewijzen van jouw gemeente of stad gaan. Die heeft toegang tot het Centraal Bestand Rijbewijzen en kan dus controleren of je voldoende studiepunten hebt verzameld. Als dat zo is, verlengt de dienst je vakbekwaamheid. Je krijgt een nieuwe Code 95 op je rijbewijs. De code wordt gevolgd door de datum waarop je vakbekwaamheid vervalt. Vóór die datum moet je opnieuw 35 punten gespaard hebben.

Wat als ik geen of onvoldoende nascholing volg en mijn code 95 vervalt?

Zonder geldige Code 95 vervalt je vakbekwaamheid en mag je niet langer werken als professioneel vrachtwagenbestuurder. Je hoeft geen nieuwe examens af te leggen. Het volstaat dat je nascholing volgt en zo je opleidingstotaal op 35 uren brengt om een nieuwe code 95 te behalen.